ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιβαλλοντική Πολιτική


Στους Φούρνους Κορκάς καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Ακολουθούμε με αφοσίωση, την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική που βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, έχοντας ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων και τη διαχείριση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

Στηρίζουμε την ανακύκλωση και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων, στις καθημερινές μας πρακτικές, ενώ παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας, εφαρμόζοντας ανά τακτικά διαστήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Πολιτική Αρτοποιείων Φούρνων Κορκάς Κοζάνης